Haydar küüyün EÜK «Papatiya» geçti bir meraklı şiir-okumak konkursu «Sevgili Ana Dilim».Hazırlamak grupanın uşakları gagauz dilinda demekli şiirleri okudular.Uşaklara verildi evdeki iş analarlan-bobalarlan barabar sevgili şiirini hazırlamaa hem okumaa.Saa olunuz hepsiniz kim pay aldı bu konkursta!O geçti çok meraklı hem duygulu.Bu şiirlarlan uşaklar gösterdilar kendi büük sevgisini ana dilina ,kendi paalı Vatanına-Gagauziyeya!!!!

Распечатать